• info@welcomefitness.cz
 • 602 255 751

Revoluční pohled na benefity

Stravenky nebo vstupy na sportoviště nabízí mnoho firem. Poskytněte zaměstnancům něco speciálního, co jinde nenajdou

 • Vyšší retence
 • Vyšší spokojenost
 • Vyšší produktivita

Naší misí je poskytnout vašim zaměstnancům profesionální podporu v oblasti zdraví a fitness.

Naše filozofie?

Vítězství v oblasti fitness se přelévá do všech ostatních oblastí v životě.

Člověk, který si dá jako prioritu, aby dobře jedl, dělal sport, který ho těší, pracoval se stresem, nastavil si dobře spánek a uklidil si myšlenky, se automaticky stane lepším rodičem, partnerem....a zaměstnancem.

 • <b>Vyšší zisk</b>

Zdraví a spokojení zaměstnanci přinášejí přímé pozitivní finanční výsledky - více odpracovaných dnů díky prevenci úrazů a snížení nemocnosti.

 • <b>Efektivnější recruiting</b>

To, že zaměstnanci mají v kapse k dispozici fitness kouče, vám dává jedinečnou konkurenční výhodu na trhu práce, kterou můžete využít na přitáhnutí těch nejlepších.

 • <b>Spokojený tým</b>

Zaměstnanci jsou více loajální. Na pracovní problémy se začnou dívat jako na výzvy. Jejich produktivita práce, kreativita a výkon se zvyšuje. Práci si budou užívat.

Dopřejte vašim zaměstnancům to nejcennější:

ŽIVOTNÍ ENERGII.

Je to investice, která se vám násobně vrátí.

 • <b> Individuální přístup</b>

Nabídku vám připravíme na míru, ať jste malá parta nebo velký korporát.

 • <b> Flexibilní řešení</b>

Nabízíme služby u vás, online nebo kombinaci obojího.

 • <b>Paleta služeb</b>

Vybrat si můžete z mnoha variant a úrovní péče.

 • <b>Snížíte náklady</b>

Ušetříte za nábor, náklady na nemocenské a náklady na "vnitřní" výpověď.

 • <b>Budujete kulturu</b>

Zaměstnanci vidí, že pro ně děláte něco speciálního.

 • <b>Zlepšujete svět</b>

Děláte fitness dostupnější a tím podporujete fyzické i mentální zdraví.

Jak spolupráce probíhá?

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně na základě jeho cílů a specifik jeho průmyslu. Začínáme tedy analýzou projektu.

Společně s HR vytvoříme interní komunikaci, abychom zaměstnance informovali, že mohou mít svého fitness kouče.

Následuje kick-off meeting. Přihlášení zájemci projdou vstupní diagnostikou.

Nastaví si cíle a plány na zlepšení životního stylu.

Poté se pravidelně setkávají ve skupině, kde navzájem se motivují a inspirují.

Nebo mají možnost pracovat s koučem individuálně.

Jednou měsíčně se brány znovu otevřou, pro další zájemce a nové zaměstnance.

Toto vše nabízíme jak u vás na místě, tak online nebo v kombinaci obojího.

Šťastní zaměstnanci,
management
i HR

Pořádáte den zdraví?

Přizvěte nás.

Obohatíme váš program o jedinečné zážitky pro váš tým.

KONTAKTUJTE NÁS OHLEDNĚ DALŠÍCH INFORMACÍ© Olga Divacka | info@welcomefitness.cz | +420 602 755 251 |Disclaimer:

Welcome Fitness CZ, ani Olga Divácká nemůže garantovat a ani negarantuje vaši schopnost dosáhnout výsledků nebo zdravotních benefitů. Nic na této stránce, nebo jakýchkoli našich stránkách nebo v našem obsahu nebo kurzech není příslibem nebo garancí výsledků nebo budoucích benefitů a nenabízíme žádné zdravotnické, právní či účetní nebo jakékoli jiné odborné rady. Jakékoli informace zde uvedené nebo uvedené na našich stránkách jsou ilustrační a nemají být považovány za průměrné výsledky nebo budoucí skutečnosti. Vždy konzultujte holisticky orientovaného odborníka, kterému věříte, před tím, než uděláte jakékoli změny ohledně vašeho životního stylu. Jen vy sama jste zodpovědná za vaše rozhodnutí, činy a výsledky v životě a vaše registrace zde nečiní Welcome Fitness ani Olgu Diváckou zodpovědnou za jakákoli rozhodnutí, výsledky nebo akce. Tato stránka není součástí Facebook webové stránky nebo Facebook Inc ani jím není podporována. FACEBOOK je obchodní značkou FACEBOOK, Inc. Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů souhlasíte s Obchodními podmínkami Welcome Fitness CZ. Nakládání s těmito údaji se řídí Ochranou osobních údajů Welcome Fitness CZ